News and Tech Talk

Danmark knudepunkt for ny algeforskning og -udvikling

[fa icon="calendar"] Apr 27, 2009 2:28:40 PM / by Research

80 forskere fra blandt andet UC Santa Cruz og NASA (GREEN), eksperter og ingeniører fra 16 forskellige lande inklusive Kina, Indien, USA, New Zealand, Island og en del af vores nordeuropæiske naboer  har sat sig sammen for at undersøge, hvordan man kan producere fremtidens biobrændstof i offshoreanlæg med mikroalger. De mødtes til Wind - Sea – Algae:  International Workshop on Offshore Algae for Biofuels and Beyond på Lolland 20.-22. april 2009.

 Offshore Algae Production

Forskerne har 3 mål: De skal udstikke rammerne for et anlæg, der høster og udvinder energi af havalger og i denne proces:

1) bruge overflødige næringsstoffer i havet, 

2) benytte CO2 neutral vindenergi til at drive anlægget og

3) erstatte afbrændingen af fossile brændstoffer med  nyt algebaseret biobrændsel.

 

Endelig er det afgørende at få sandsynliggjort, at de oliepro­ducerende alger kan produceres så effektivt, at prisen på det algebaserede biobrændsel er konkurrence­dygtig med prisen på fossile brændstoffer som fx benzin og olie.

 

Hvorfor Lolland?

Lolland har verdens første og største installation af offshore vindmøller og har samtidig beskyttede farvande ved sine kyster. Her er altså ideelle forhold både for så vidt angår infrastruktur og tilgængelig vedvarende energi. Workshoppen arrangeres for Lolland Kommune af Baltic Sea Solutions, Bass og med Videnskabsministeriet/Innovation Center Denmark, Sillicon Valley som en af flere medsponsorer.

 

Live fra Lolland

Anders Riel Muller fra Bass, der deltog på selve workshoppen, skriver følgende om den:

 

”På workshoppen var der bred anerkendelse af Danmarks indsats inden for vedvarende energi. Der var samtidig enighed om, at alger skal udgøre en vigtig del af den globale biomasseproduktion, hvis vi ønsker at erstatte de fossile brændstoffer med vedvarende energikilder. Alle var også enige om, at alger kan bidrage til at reducere udledningen af næringsstoffer samt levere produkter til fødevareindustrien og landbruget. Det er derfor nødvendigt, at der afsættes de nødvendige forsknings- og udviklingsmuligheder til at udvikle systemer og behandling af alger, der gør det muligt at dyrke disse på en skala, hvor de kan gøre en forskel. For at dette kan lade sig gøre, er der udover ren forskning brug for, at der etableres testområder for algedyrkning, og det er her Lolland kommer ind i billedet. Lolland Kommune har indvilget i at stille testområder til rådighed, således at forskningen for muligheden for at udføre praktiske forsøg.

 

Danmark knudepunkt for ny algeforskning og -udvikling

På workshoppen blev det konkluderet, at der skal etableres et internationalt konsortium som inden COP 15 skal identificere forskningsprioriteter, internationale samarbejder samt demonstrationsprojekter. Det er hensigten, at vi i Danmark bliver et knudepunkt for denne forskning, samt at Lolland bliver internationalt testområde for nye koncepter inden for algedyrkning og videre forarbejdning. En arbejdsgruppe bliver nu etableret for at finde midler til at igangsætte dette projekt.”

Topics: Research, Biofuel, Offshore Algae Production, UC Santa Cruz, BaSS

Research

Written by Research

Subscribe to Email Updates

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all

Recent Posts