News and Tech Talk

Danske politikere på Silicon Valley studietur

[fa icon="calendar"] Jun 24, 2009 4:56:15 PM / by Research

Danske politikere på Silicon Valley studietur

I sidste uge havde vi fornemt besøg fra Danmark. Folketingets Videnskabsudvalg, videnskabs­ministeren, ambassadøren og en række embedsmænd var hér på studietur i en hel uge. Første stop gik til Oak Ridge i Tennessee og resten af ugen blev tilbragt i Silicon Valley.

Atombombens  fødested

Oak Ridge i Tennessee ligger langt ude på landet. Den nærliggende lufthavn i Knoxville beflyves kun af små rutefly, og bagagen lander på det ene bagagebånd, som den lille lufthavn er udstyret med. Oak Ridge National Laboratory (ORNL)  er nok mest kendt for laboratoriets medvirken til udviklingen af atombomben, men i dag er ORNL et af USA’s førende forskningscentre inden for bl.a. energi‐, bio‐ og materialeforskning.

Neutronkanon i Tennessee... og i Lund

ORNL huser bl.a. en såkaldt Spallation Neutron Source (SNS). verdens (endnu) mest avancerede neutronspredningsfacilitet, hvilket benyttes inden for bl.a. fysik, materiale‐, og biovidenskab. Politikerne har netop besluttet, at vi skal have en tilsvarende forskningsfacilitet i Lund i Sverige.  Efter en lang (lobby-)proces i EU, ser det nu ud til at de øvrige EU lande støtter Sverige og Danmark i at placere denne milliardinvestering, ESS, i Lund, 40 km. fra København.

 Gruppebilledeklippet

 Vores værter gav os deres version af southern hospitality, der bl.a. indebar en fornem introduktion til og præsentation af SNS, gratis busservice og fremragende frokost. Vi var alle imponerede over at se de fantastiske forskningsfasciliteter, og jeg tror, at politikerne blev overbevist om, at ESS i Lund/København har et stort R&D potentiale.

”Universiteter i verdensklasse”

Efter et par dage i Tennessee gik turen til Silicon Valley, Californien. 1/3 af verdens 20 bedste universiteter er placeret i dette område og to af verdens tre bedste , Stanford og UC Berkeley, fik besøg af de danske politikere. Her havde vi sat møder op med dekaner, forskningsledere, professorer og studerende. Formålet var at give politikerne et førstehåndsindtryk af, hvad der med et slidt udtryk betegnes som ”universiteter i verdensklasse”. Silicon Valley har herudover 40 pct. af verdens venture kapital og uofficiel verdensrekord i opstart af virksomheder fra universiteterne. Nogle af de mere berømte er selvfølgelig Google, Apple, Sun og Intel.

Forskningsledere er ”kattehyrder”

Både på Stanford og UC Berkeley blev politikerne mødt med samme analogi. Forskere er ligeså selvstændige som katte. De kan ikke styres, men de kan motiveres ”ved at flytte maden (hér: forskningsmidler) rundt”.  Det gav anledning til noge gode forskningspolitiske diskussioner om bl.a. konkurrence- vs. basismidler, fri vs. strategisk forskning og basal vs.  anvendt forskning. Politikerne blev  også introduceret til en række eksempler på førsteklasses tværvidenskabelig forskning og mødte en række danske forskere, der arbejder på hhv. Stanford og UC Berkeley.

Obamas grønne forskningspolitik og dansk-californisk clean tech samarbejde

Helge Sander holdt en tale om Obamas grønne forskningspolitik og mulighederne for udvidet dansk-californisk samarbejde inden for clean tech området. Professor Jens K. Nørskov, der var på besøg fra DTU, fortalte ved samme lejlighed, at USAs energiministerium netop har bevilliget 100 mio. kr til et nyt centersamarbejde mellem Stanford og DTU om nye vedvarende energiteknologier.

Sanderstaleklippet

 

SuccessFactors, Better Place og JBEI

De danske politikere fik også lejlighed til at se nærmere på et par startups i Silicon Valley. SuccessFactors er HR ”på den intelligente måde”. Og er med en dansk grundlægger og adm. dir., Lars Dalgaard, verdens hurtigst voksende softwarefirma med succes på NASDAQ børsen. Better Place er formentlig bedst kendt i Danmark for sammen med DONG Energy at have en fælles ambition om at etablere en infrastruktur for elbiler i hele Danmark i 2011. Det blev til en ophedet debat om elbilers potentiale, skatteregimer og Better Place´s forretningsmodel.

JBEIklippet

Politikerne besøgte endelig JBEI, der er et nyt forskningslab., der har fået 135 mio. USD til at forske i fremtidens biobrændsler. Vi samarbejder med JBEI om en dansk-californisk workshop om syntetisk biologi i juli. JBEI har en dansk direktør, Henrik Scheller, der viste rundt og vi fik en god diskussion om de etiskske udfordringer i biobrændsel i en verden med fødevaremangel.

Topics: Research, Better Place, Silicon Valley, Joint BioEnergy Institute, Oak Ridge, SuccessFactors, Videnskabsminister, Berkeley, Stanford, Videnskabsudvalg

Research

Written by Research

Subscribe to Email Updates

Lists by Topic

see all

Posts by Topic

see all