News and Tech Talk

Danmark knudepunkt for ny algeforskning og -udvikling

[fa icon='calendar'] Apr 27, 2009 2:28:40 PM / by Research posted in Research, Biofuel, Offshore Algae Production, UC Santa Cruz, BaSS

[fa icon="comment"] 0 Comments

80 forskere fra blandt andet UC Santa Cruz og NASA (GREEN), eksperter og ingeniører fra 16 forskellige lande inklusive Kina, Indien, USA, New Zealand, Island og en del af vores nordeuropæiske naboer  har sat sig sammen for at undersøge, hvordan man kan producere fremtidens biobrændstof i offshoreanlæg med mikroalger. De mødtes til Wind - Sea – Algae:  International Workshop on Offshore Algae for Biofuels and Beyondpå Lolland 20.-22. april 2009.

Read More [fa icon="long-arrow-right"]

Lists by Topic

see all